Co je to prožitkové učení?

Prožitkové učení se zaměřuje na učení se skrze zážitky a praktické aktivity. Namísto pouhého předávání informací dětem aktivně zapojíme do procesu učení, kde mohou objevovat, experimentovat a tvořit. 

Děti se aktivně účastní učebního procesu a samy objevují nové koncepty. To jim umožňuje lépe si je zapamatovat a chápat.

Prožitkové učení zahrnuje hraní si s různými materiály, experimentování, a provádění různých aktivit, což pomáhá dětem lépe pochopit různé koncepty.

Děti mají příležitost být kreativní a tvořit vlastní nápady. To podporuje rozvoj jejich kreativního myšlení.

Prožitkové učení zapojuje všechny smysly dětí – hmat, zrak, sluch, čich a chuť. Tím se posiluje jejich celkový smyslový vnímání světa.

Prožitkové učení má mnoho výhod pro děti v mateřské škole:

1. Zvýšení motivace

Aktivní účast a zábavné aktivity podněcují děti ke studiu a učení se novým věcem.

2. Rozvoj dovedností

Prožitkové učení pomáhá rozvíjet dovednosti, jako je komunikace, spolupráce a řešení problémů.

3. Pochopení konceptů

Díky praktickým zkušenostem děti lépe chápou abstraktní koncepty.

4. Posílení sebevědomí

Když děti vidí, že mohou něco dokázat samy, zvyšuje to jejich sebevědomí a pocit úspěchu.