ŠKOLNÉ

OD ZÁŘÍ 2021 JE ŠKOLNÉ STANOVENO NA 410KČ MĚSÍČNĚ.

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 340,- Kč měsíčně pro dané období (září 2020 - srpen 2021).
Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno, že: 
Osvobozen od úplaty je
a)  zákonný zástupce dítěte, které dochází do předškolního zařízení poslední rok před vstupem do základní školy (týká se i dětí s odkladem školní docházky)
b)  zákonný zástupce, který pobírá sociální příplatek (skutečnost prokáže) zákon č.117/1995Sb.
c)  fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (skutečnost prokáže) zákon č. 117/1995 Sb.

Úplata za předškolní vzdělávání nevzniká, pokud je celý měsíc MŠ uzavřena.


Úplata za předškolní vzdělávání se provádí převodem na účet školy (č. účtu: 182047378/0300)