ŠKOLNÉ

Úplata za předškolní vzdělávání

Pro školní rok 2023/2024 (září 2023- srpen 2024) je stanovena úplata ve výši 630,- Kč


Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno, že: 
Osvobozen od úplaty je
a)  zákonný zástupce dítěte, které dochází do předškolního zařízení poslední rok před vstupem do základní školy (týká se i dětí s odkladem školní docházky)
b)  zákonný zástupce, který pobírá sociální příplatek (skutečnost prokáže) zákon č.117/1995Sb.
c)  fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (skutečnost prokáže) zákon č. 117/1995 Sb.

Úplata za předškolní vzdělávání nevzniká, pokud je celý měsíc MŠ uzavřena.

- splatnost je nejpozději vždy do 15. dne v kalendářním měsíci- uveďte variabilní symbol 2 a jako specifický uveďte kód Vašeho dítěte (naleznete zde nebo na nástěnce dané třídy), do poznámky uveďte jméno a příjmení Vašeho dítěte)


Výpočet školného pro školní rok 2023/2024 

Platba přes mobilní aplikaci Vaší banky QR kódem:  

- načtěte QR kód ve svém mobilním bankovnictví, splatnost je nejpozději vždy do 15. dne v kalendářním měsíci
- jako specifický symbol uveďte kód Vašeho dítěte (naleznete zde nebo na nástěnce dané třídy)
- do poznámky platby uveďte jméno a příjmení Vašeho dítěte

Platba přes Vaše internetové bankovnictví:

- přejděte do svého internetového nebo mobilního bankovnictví 
- odešlete platbu na bankovní účet školky: 182047378/0300- splatnost je nejpozději vždy do 15. dne v kalendářním měsíci- uveďte variabilní symbol 2 a jako specifický uveďte kód Vašeho dítěte (naleznete v Lyfle nebo na nástěnce dané třídy), do poznámky uveďte jméno a příjmení Vašeho dítěte)                                              

Přes obrázky bank se dostanete do Vašeho internetové bankovnictví