Co je to ACAMH?

The Association for Child and Adolescent Mental Health je doslovně přeloženo do češtiny Asociace pro duševní zdraví dětí a dospívajících.

Chci znát více informací o ACAMH!

ACAMH je starší jak 60 let

Našimi členy jsou různorodé skupinu lékařů, praktiků a předních světových výzkumníků v oblasti duševního zdraví dětí, kteří pracují v celé řadě oblastí duševního zdraví dětí a dospívajících.

Naším cílem je zvýšit standardy v chápání a řízení problémů duševního zdraví dětí. Vydáváme Journal of Child Psychology &Psychiatry (JCPP), mezinárodně uznávaný a přední světový časopis psychologie a psychiatrie dětí a dospívajících, který sdružuje empirický výzkum, klinické studie a recenze s cílem pokročit v tom, jak chápeme a přistupujeme k duševnímu zdraví dětí a dospívajících.

Vydáváme také časopis Child & Adolescent Mental Health (CAMH), vysoce kvalitní, recenzovaný výzkum služeb duševního zdraví dětí a dospívajících, který obsahuje články pro odborníky popisující klinické metody založené na důkazech a klinicky orientovaný výzkum.

Kromě toho v průběhu roku pořádáme řadu konferencí, vzdělávacích akcí, zvláštních zájmových skupin a mistrovských kurzů o aktuálních otázkách a poskytujeme přístup ke knihovně poutavých on-line témat CPD, které poskytují národní odborníci, s cílem pomoci profesnímu rozvoji všech, kteří pracují na podpoře duševního zdraví dětí a mladých lidí.

V Evropě neexistuje žádná jiná organizace, jako jsme my - poskytujeme špičkové znalosti o duševním zdraví, které pohánějí osvědčené postupy.