ONLINE OMLUVENKA

Co se učíme v tomto období?

Já a moje rodina 

 • uvědomovat si příjemné i nepříjemné prožitky
 • dodržovat dohodnutá pravidla, přirozeně komunikovat, uplatňovat svá přání s ohledem na druhého
 • pochopit, že každý má ve společenství svou roli
 • přistupovat k druhým lidem s úctou, vážit si jejich práce a úsilí
 • mít povědomí o širším společenském prostředí
 • dodržovat pravidla vzájemného soužití a chování doma, v MŠ i na veřejnosti
 • zachovávat správné držení těla
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • vyjádřit souhlas i nesouhlas
 • spolupracovat s ostatními
 • koordinovat lokomoci a další pohyby a polohy těla
 • poznat některá písmena, číslice, popř. je umět napsat
 • odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemní
 • rozhodovat o svých činnostech

AKTUALITY   

 • Dne 14.6.2022 se bude konat od 15 hodin Zahradní slavnost s rozloučením s předškoláky. 
 • Dne 7.6.2022 se dopoledne vydáme hledat poklad. 
 • Dne 1.6.2022 budeme mít sportovní dopoledne s překvapením. 
 • Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2022/2023 naleznete v sekci ostatní , zápis do MŠ 2022/2023
 • 18.5.2022 pojedou Berušky a Žabičky do pražské Zoo na celodenní výlet.
 • 10.5.2022 pojedou Motýlci a Kuřátka do libereckého IQ Parku na celodenní výlet.
 • Školné na školní rok 2022/2023 se mění na částku 640,- Kč, podrobnosti o školném naleznete ZDE
 • Školka bude v průběhu letních prázdnin otevřena od 1.8.2022 do 20.8.2022


Děkujeme.  

JÍDELNÍČEK

V kolik hodin chodím do školky?

Do školky mohu přijít mezi 6 hodinou až 8 hodinou ranní. Poté se mi školka uzamkne a už se tam nedostanu.

Co s sebou nosím do školky?

Do školky potřebuji pyžámko, podepsané oblečení, bačkory s bílou podrážkou, hrneček, zubní kartáček a pastu, oblečení na hřiště a náhradní oblečení.

V kolik hodin můžu jít ze školky domů?

Když jdu domů po obědě, mohu jít mezi 11:45 až 12:30 hodin. Po spinkání odcházím mezi 13:45 až 17:00 hodinou.

MŠ HLEDÁ KVALIFIKOVANÉHO PEDAGOGA

NAŠE ŠKOLKA