ONLINE OMLUVENKA

AKTUALITY   

 • ZŠ VELTRUSY zve předškoláky na společné setkání "Tvoříme společně". Akce se koná 22.2.2023 od 16.00h. Sraz bude před vchodem (ze hřiště). Přineste s sebou přezuvky. Rodiče si děti vyzvednou v 16.45h.
 • Dne 14.2.2022 bude z organizačních a provozních důvodů UZAVŘENA. Děkujeme za pochopení. 
 • 21. a 22.2. 2023 bude probíhat v MŠ canisterapie pro děti. 
 • ZŠ VELTRUSY srdečně zve předškoláky na společné setkání "CVIČÍME SPOLU". Akce se koná 1.2.2023 od 16.00 - 16.45h. Sraz bude před vchodem (ze hřiště). Přiveďte děti ve sportovním oblečení a sebou sportovní obuv. Rodiče si děti vyzvednou v 16.45h.
 • 26.1. 2023 budeme mít představení "O Terezce a Matějovi" s doprovodem písní Svěráka a Uhlíře. 
 • 19.1. 2023 k nám přijede divadélko s představením "kominíček a štěstí. 
 • Od pondělí 13.2. 2023 do pátku 17.2. 2023 bude z důvodu jarních prázdnin provoz MŠ omezen. Pokud máte zájem, aby Vaše dítě do MŠ v tomto období docházelo, vyplňte prosím dotazník ZDE nejpozději do 30.1.2023.  
 • Školné na školní rok 2022/2023 se mění na částku 640,- Kč, podrobnosti o školném naleznete ZDE


Děkujeme.  

JÍDELNÍČEK

CO SE V TOMTO OBDOBÍ UČÍME?

Integrovaný blok : Tajemství Bílé paní

očekávané výstupy:

 • bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním

 • uvědomovat si své možnosti i limity, vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči, vést rozhovor

 • naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit

 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc 

 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou

 • utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat

 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální 

 • mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc 

 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

V kolik hodin chodím do školky?

Do školky mohu přijít mezi 6 hodinou až 8 hodinou ranní. Poté se mi školka uzamkne a už se tam nedostanu.

Co s sebou nosím do školky?

Do školky potřebuji pyžámko, podepsané oblečení, bačkory s bílou podrážkou, zubní kartáček a pastu, oblečení na hřiště a náhradní oblečení.

V kolik hodin můžu jít ze školky domů?

Když jdu domů po obědě, mohu jít mezi 12:30 a 12:45 hodin. Po spinkání odcházím mezi 14:30 až 17:00 hodinou.

NAŠE ŠKOLKA