Scrolling Ball Animation
Scrolling Ball

VÝUKA STEM

STEM je zkratka pro vědu (Science), technologii (Technology), inženýrství (Engineering) a matematiku (Mathematics). Tyto obory jsou klíčovou součástí vzdělávání i pro nejmenší děti, včetně těch v mateřských školách. STEM přístup pomáhá dětem rozvíjet analytické a kritické myšlení a podporuje jejich zvědavost a schopnost experimentovat. Tímto způsobem jsou připravovány na svět plný technologie a vědy, kde budou schopny úspěšně řešit problémy a přispívat k inovacím. Toto vzdělání v mateřských školách jim poskytuje základy pro budoucí úspěšné učení a kariéru ve STEM oborech. Je to investice do jejich budoucnosti a schopnosti adaptovat se na stále se měnící svět.

UČENÍ PROŽITKEM

Prožitková výuka představuje jedinečný pedagogický přístup, který klade důraz na aktivní zapojení dětí do procesu učení. Tato metoda se opírá o přesvědčení, že děti se nejlépe učí, když mají možnost samy prozkoumávat své okolí a experimentovat s různými koncepty. Místo tradičního přístupu, kde učitel předává informace žákům pasivně, prožitková výuka dětem umožňuje aktivně se účastnit vzdělávacího procesu.

Důležitou součástí prožitkové výuky je praktická zkušenost. Děti se učí tím, že experimentují a zkoumají různé situace, každodenního života. Tímto způsobem si budují vlastní dovednosti. Dovednosti, které si osvojí tímto způsobem, jsou často hlubší a trvalejší. Získávají nejen teoretické znalosti, ale také praktické schopnosti, které mohou uplatnit ve svém každodenním životě.

CESTA K VĚDOMÍ EMOCÍ 

Klademe velký důraz na rozvoj emoční inteligence u vašich dětí. Emoční inteligence zahrnuje dovednosti spojené s poznáním, vyjádřením a řízením emocí. Pomáhá dětem lépe rozumět sami sobě, druhým lidem a vytvářet základ pro pozitivní mezilidské vztahy.

Učíme děti, jak rozpoznávat své emoce a emoce druhých. Pomáháme jim pojmenovat své pocity, což jim umožňuje lépe porozumět tomu, co prožívají, a komunikovat o svých emocích. 

Naše mateřská škola poskytuje prostředí, kde děti mohou své emoce prožívat a pracovat s nimi. Učíme je, že emoce jsou přirozenou součástí života a že není špatné cítit se smutně, šťastně nebo naštvaně. Učíme je také způsoby, jak se s emocemi vypořádat zdravým způsobem.

ŘÍZENÁ ČINNOST

V naší mateřské škole probíhá řízená činnost v centrech, kde jsou připraveny různorodé aktivity. Každé centrum nabízí jiný druh učení a dovedností. Děti mají možnost si vybrat, v jakém centru se budou učit a co je ten den zajímá.

Některá centra se zaměřují na tvůrčí činnosti, jiná na hry a zábavu, a další na rozvoj konkrétních dovedností. Díky této variabilitě mají děti možnost objevovat a experimentovat v různých oblastech.

Centra Řízené Činnosti dávají dětem flexibilitu v učení. Mohou si vybrat, na co se ten den cítí, a věnovat se tomu. Tento přístup podporuje jejich samostatnost a výběr v tom, co chtějí prozkoumat. 

POVÍDÁNÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Aktuální data

Counter Cards

16

Zaměstnanců

108

Dětí

920 000+

Šálků kávy

46 let

Provozu školky