ONLINE OMLUVENKA

 Co se učíme v tomto období?

BAREVNÝ PODZIM

 • mít povědomí o významu životního prostředí a pečovat o něj 
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů a vědomě jich využívat 
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé
 • mít povědomí o významu péče o čistotu, aktivního pohybu a zdravé výživy 
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 
 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, vést rozhovor, porozumět slyšenému 
 • využívat svou fantazii a představivost v tvořivých činnostech zachytit a vyjádřit své prožitky, být citlivé ve vztahu k přírodě 
 • spolupracovat s ostatními a dodržovat dohodnutá pravidla vnímat kulturní podněty a hodnotit své zážitky 
 • vnímat, že svět má svůj řád, jeho pestrost a různorodost zacházet s výtvarnými pomůckami a materiály 
 • naučit se zpaměti krátké texty rozhodovat se o svých činnostech sladit pohyb s rytmem a hudbou 
 • sluchově rozlišovat začáteční hlásky (slabiky) ve slovech

AKTUALITY 
 

Ve středu 20.10. bude probíhat na třídě Žabiček od 16:30h Dlabaní dýní. Svůj zájem o účast prosím nahlaste na své třídě.


Vážení rodiče, průzkum docházky v období podzimních prázdnin naleznete ZDE.


V úterý 12.10. k nám přijede sférické kino Vážení rodiče, za rok 2021 jsme společně do projektu Recyklohraní nasbírali 108,5kg drobných spotřebičů a 30kg použitých baterií k recyklaci. Děkujeme!  Nádoby na tříděný odpad naleznete i nadále u nás v MŠ. 


 
Vážení rodiče, stravné na září naleznete v sekci Pro rodiče- neveřejné dokumenty 


Vážení rodiče, od září 2021 se mění výše školného na 410,-Kč. Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.Děkujeme.  

JÍDELNÍČEK

KLIKNUTÍM NA OBRÁZEK S DĚTMI ZOBRAZÍTE ÚDAJE K PLATBÁM STRAVNÉHO

V kolik hodin chodím do školky?

Do školky mohu přijít mezi 6 hodinou až 8 hodinou ranní. Poté se mi školka uzamkne a už se tam nedostanu.

Co s sebou nosím do školky?

Do školky potřebuji pyžámko, podepsané oblečení, bačkory s bílou podrážkou, hrneček, zubní kartáček a pastu, oblečení na hřiště a náhradní oblečení.

V kolik hodin můžu jít ze školky domů?

Když jdu domů po obědě, mohu jít mezi 11:45 až 12:30 hodin. Po spinkání odcházím mezi 13:45 až 17:00 hodinou.

NAŠE ŠKOLKA