ONLINE OMLUVENKA

Co se učíme v tomto období?

Krásy zámeckého parku 

• uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat)

• zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik

• zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby

• zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky

• vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí

• osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi 

• chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný 

• nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným, chápat slovní vtip a humor 

• formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat, zorganizovat hru 

• vyjádřit souhlas i nesouhlas, říct "ne" v situacích, které to vyžadují

• vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení 

 • vyvinout volné úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku

AKTUALITY   

  • Dne 20.10. Vás zveme od 16:30h na třídu Berušek, kde se bude konat Dýňování.   
  • Vzhledem k tomu, že Základní škola Veltrusy od 24.10. do 27.10. 2022 bude uzavřena, bude MŠ omezovat provoz. Prosím vyplňte dotazník ZDE do 16.10.2022. Děkujeme 
  • 11.10. k nám přijede v 8:30h Břichomluvec s Matýskem. 
  • 10.10. budeme od 8:45h čarovat s kouzelníkem.
  • 22.9. k nám přijede divadlo Mňou a Pac. 
  • Školné na školní rok 2022/2023 se mění na částku 640,- Kč, podrobnosti o školném naleznete ZDE


Děkujeme.  

JÍDELNÍČEK

V kolik hodin chodím do školky?

Do školky mohu přijít mezi 6 hodinou až 8 hodinou ranní. Poté se mi školka uzamkne a už se tam nedostanu.

Co s sebou nosím do školky?

Do školky potřebuji pyžámko, podepsané oblečení, bačkory s bílou podrážkou, zubní kartáček a pastu, oblečení na hřiště a náhradní oblečení.

V kolik hodin můžu jít ze školky domů?

Když jdu domů po obědě, mohu jít mezi 12:30 a 12:45 hodin. Po spinkání odcházím mezi 14:30 až 17:00 hodinou.

NAŠE ŠKOLKA