Ke Stažení

Vážení rodiče, níže naleznete všechny potřebné dokumenty spojené s provozem naší školky.

NEVEŘEJNÉ DOKUMENTY


  • stravné květen a červen  
  • stravné duben
  • stravné březen 
  • stravné únor
  • stravné leden   

VEŘEJNÉ DOKUMENTY 

Žádost o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání

Střednědobý výhled 2021-2025

Žádost o přijetí do MŠ

Omluvný list (pouze pro povinné předškolní vzdělávání)

Evidenční list strana 1

Evidenční list strana 2

Čestné prohlášení o očkování

Rozhodnutí o přijetí do MŠ 2020/2021

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Vnitřní předpis o úplatě školného šk.r. 2020/2021

Školní vzdělávací program

Školní řád

Kontakty

Provozní řád MŠ

Provozní doba na třídách

Informace o platbách

Projekty MŠ financované EU A MŠMT

Povinné vzdělávání - informace

Pověření k vyzvedávání dítěte pro 1 osobu

Pověření k vyzvedávání dítěte pro více osob

Vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání

Provozní řád školní jídelny - výdejny

Žádost o ukončení předškolního vzdělávání