Ke Stažení

Vážení rodiče, níže naleznete všechny potřebné dokumenty spojené s provozem naší školky.

NEVEŘEJNÉ DOKUMENTY


  • Stravné
  • Platební údaje, stravné obědy NELAHOZEVES 29. 10- 9. 11. 2020 BERUŠKY
  • Platební údaje, stravné obědy NELAHOZEVES 29. 10- 9. 11. 2020 ŽABIČKY
  • Platební údaje, stravné obědy NELAHOZEVES 29. 10- 9. 11. 2020 MOTÝLCI
  • Platební údaje, stravné obědy NELAHOZEVES 29. 10- 9. 11. 2020 KUŘÁTKA
  • Seznam žáků Berušky školní rok 2020-2021
  • Seznam žáků Žabičky školní rok 2020-2021 
  • Seznam žáků Motýlci školní rok 2020-2021 
  • Seznam žáků Kuřátka školní rok 2020-2021

VEŘEJNÉ DOKUMENTY 

Žádost o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání

Střednědobý výhled 2021-2025

Žádost o přijetí do MŠ

Omluvný list (pouze pro povinné předškolní vzdělávání)

Evidenční list strana 1

Evidenční list strana 2

Čestné prohlášení o očkování

Rozhodnutí o přijetí do MŠ 2020/2021

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Vnitřní předpis o úplatě školného šk.r. 2020/2021

Školní vzdělávací program

Školní řád

Kontakty

Provozní řád MŠ

Provozní doba na třídách

Informace o platbách

Projekty MŠ financované EU A MŠMT

Povinné vzdělávání - informace

Pověření k vyzvedávání dítěte pro 1 osobu

Pověření k vyzvedávání dítěte pro více osob

Vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání

Provozní řád školní jídelny - výdejny

Žádost o ukončení předškolního vzdělávání