Projekty


MŮJ PATRON

V rámci spolupráce mezi Základní školou Veltrusy a Mateřskou školou Veltrusy, která trvá již několik let, jsme počínaje školním rokem 2013/2014 začali realizovat projekt pro usnadnění vstupu budoucích prvňáčků do základní školy a také jako prevenci sociálně patologických jevů (šikana) na prvním stupni ZŠ.
Na počátku tohoto projektu si děti ze šestých tříd vybraly chlapce či holčičku z MŠ, kteří půjdou v září do školy, postupně se díky různým společným akcím začínají sbližovat, důvěřovat si a stanou se tak od první do třetí třídy jejich patrony (ochránci). Vstup do základní školy je pro dítě přeci jen velký životní krok a mít někoho blízkého v neznámém prostředí, kdo mu pomůže, poradí, ukáže, zastane se, pohladí, nebo si jen popovídá, je velká výhoda.

RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět

Recyklohraní je dlouhodobý školní vzdělávací program finančně podporovaný společnostmi ECOBAT s.r.o. a ELEKTROWIN a.s. Věnuje se výchovné a vzdělávací činnosti v oblasti životního prostředí, zejména osvětě v oblasti předcházení vzniku odpadu, nakládání s odpady a šetrnému hospodaření s vodou, a to v předškolních a školních zařízeních České republiky (MŠ, ZŠ, SŠ), spojené s realizací zpětného odběru použitých baterií, vysloužilých elektrozařízení a laserových tonerů či inkoustových cartridgí.

Školní vzdělávací program RECYKLOHRANÍ umožňuje školám deklarovat jejich ekologické myšlení a současně podporuje vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků a studentů.

Ekoškola aneb Ukliďme si svět

Učme žáky aktivně a samostatně řešit problémy životního prostředí ve svém okolí.

O co usilujeme:

Aby děti vycházející z MŠ, ZŠ a SŠ byly schopné a ochotné samostatně a aktivně řešit problémy životního prostředí ve svém okolí a měly k tomu potřebné znalosti a dovednosti.

Jak to děláme:

V Ekoškole učíme žáky pracovat v týmu, získávat informace a smysluplně je propojovat. Ukazujeme jim jak analyzovat současný stav a plánovat změny, ty pak uskutečňovat, realizaci změn vyhodnocovat a učit se z chyb. Součástí je samozřejmě informování okolí o tom, co se žáci dozvěděli a případně ovlivňovat rodiče, přátele a celkově společenství, jehož jsou součástí. Takový přístup vede mladé lidi k angažovanosti, která se projeví změnami v osobních životech, ve škole i v jejich okolí.

Program Ekoškola vám umožní zastřešit Environmentální aktivity na škole a ukáže učitelům cesty, jak s dětmi partnersky spolupracovat a společně řešit konkrétní problémy.

Zapojení do řešení reálných problémů umožní dětem získat sebedůvěru a zažít úspěch při uskutečňování vlastních nápadů. V případě že se něco nepodaří je pro nás chyba zdrojem poučení a inspirací pro hledání nových možností.