Projekty


MŮJ PATRON

V rámci spolupráce mezi Základní školou Veltrusy a Mateřskou školou Veltrusy, která trvá již několik let, jsme počínaje školním rokem 2013/2014 začali realizovat projekt pro usnadnění vstupu budoucích prvňáčků do základní školy a také jako prevenci sociálně patologických jevů (šikana) na prvním stupni ZŠ.
Na počátku tohoto projektu si děti ze šestých tříd vybraly chlapce či holčičku z MŠ, kteří půjdou v září do školy, postupně se díky různým společným akcím začínají sbližovat, důvěřovat si a stanou se tak od první do třetí třídy jejich patrony (ochránci). Vstup do základní školy je pro dítě přeci jen velký životní krok a mít někoho blízkého v neznámém prostředí, kdo mu pomůže, poradí, ukáže, zastane se, pohladí, nebo si jen popovídá, je velká výhoda.

RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět

Recyklohraní je dlouhodobý školní vzdělávací program finančně podporovaný společnostmi ECOBAT s.r.o. a ELEKTROWIN a.s. Věnuje se výchovné a vzdělávací činnosti v oblasti životního prostředí, zejména osvětě v oblasti předcházení vzniku odpadu, nakládání s odpady a šetrnému hospodaření s vodou, a to v předškolních a školních zařízeních České republiky (MŠ, ZŠ, SŠ), spojené s realizací zpětného odběru použitých baterií, vysloužilých elektrozařízení a laserových tonerů či inkoustových cartridgí.

Školní vzdělávací program RECYKLOHRANÍ umožňuje školám deklarovat jejich ekologické myšlení a současně podporuje vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků a studentů.