ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VELTRUSY, OKRES MĚLNÍK BUDE V LETOŠNÍM ROCE PROBÍHAT DVOUFÁZOVĚ:

1. elektronický předzápis spojený s vyplněním potřebné dokumentace

2. samotný zápis spojený s odevzdáním potřebné dokumentace 2.5.2024 od 13:00 do 17:00 hodin na třídě Berušek.

Jak na to?

Vyplňte Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v elektronické podobě na webové stránce: ezapis.cz – https://predzapis.lyfle.com/

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání se po uložení automaticky odešle škole

(po jejím odesláním Vám do e-mailové schránky přijde aktivační přístup do aplikace LYFLE, kde budete moci sledovat stav a změny své přihlášky)

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS BUDE SPUŠTEN 1.4.2024

Vyplňte evidenční list dítěte, potvrzení dětského lékaře – toto potvrzení nemusí dokládat děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné tzn. děti, které ke dni 31.8.2024 dovrší 5 let.

Přiložte kopii rodného listu dítěte a kopii občanského průkazu zákonného zástupce dítěte.

Dokumenty zkompletujte (žádost vyplněnou v elektronické podobě si vytiskněte, přidejte vyplněné potvrzení dětského lékaře, evidenční list dítěte, kopii OP a rodného listu dítěte)

Vyberte si způsob doručení dokumentů do MŠ:

  • OSOBNĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V TERMÍNU ŘÁDNÉHO ZÁPISU 2.5.2024 OD 13:00 DO 17:00 HODIN.

  • e-mailem s elektronickým podpisem na e-mail : reditelka@skolkaveltrusy.cz

  • poštou nejdéle do 1.5.2024 na adresu: U Školy 567 Veltrusy 277 46

  • datovou schránkou- ID schránky MŠ: a5vk3vc

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ VYDÁ ŘEDITELKA ŠKOLY DO 30 DNÍ OD UKONČENÍ ZÁPISU. VÝSLEDKY ZÁPISU BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY, ÚŘEDNÍ DESCE MĚSTA VELTRUSY A ZASLÁNY DOPORUČENOU POŠTOU NA ADRESU ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ