ŘÍZENÁ ČINNOST

V naší mateřské škole jsme přesvědčeni, že každé dítě je jedinečné a jeho vzdělávání by mělo být podporováno tak, aby mohlo rozvíjet své individuální schopnosti a zájmy. Právě proto jsme zavedli centra aktivit, která umožňují dětem volbu a flexibilitu ve svém učení.

Variabilita Aktivit

Centra aktivit jsou prostředím, kde se naše děti mohou podílet na různorodých činnostech. Každé centrum nabízí jiný druh učení a dovedností. Některá jsou zaměřena na tvůrčí činnosti, jako malování a modelování. Jiná se věnují hrám a zábavě, a další se specializují na rozvoj konkrétních dovedností.

Tato variabilita umožňuje dětem objevovat a experimentovat v různých oblastech. Mají možnost prozkoumávat to, co je ten den zajímá, a díky tomu se učení stává dobrodružstvím.

Flexibilita a Samostatnost

Centra aktivit dávají dětem flexibilitu v učení. Každý den mají možnost si vybrat, na co se chtějí zaměřit, a sami si stanovují své cíle. Tento přístup podporuje jejich samostatnost a schopnost rozhodování. Děti se učí, že mohou být aktivními účastníky svého vlastního vzdělávání.

Spolupráce a Týmová Práce

I přesto, že si děti mohou vybírat aktivity samostatně, podporujeme také spolupráci a týmovou práci. Centra mohou být příležitostí pro děti pracovat spolu, komunikovat a řešit problémy ve skupinách. Tím se rozvíjí dovednosti spolupráce, empatie a efektivní komunikace.