Ředitelka kontakt

Kateřina Jeníková

Paní ředitelka vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku na VOŠ a SOPŠ a gymnázium Evropská (Praha), po škole pracovala jako pedagog a asistent pedagoga pro děti s poruchou autistického spektra a Aspergerovým syndromem na základní škole Na Balabence (Praha), dalším jejím pracovištěm byla EKOŠKOLKA Nad Parkem (Praha – Zbraslav), od listopadu roku 2020 je naší ředitelkou. Má vystudované ředitelské studium pro školy a školská zařízení. V současné době souběžně s prací studuje vysokou školu v oboru Managment a hospodaření ve veřejné správě. 

Certifikace v AJ:

 • CATC - Autistic Social Traits
 • Children & Sleep
 • Screen Time & Mental Health
 • WordPress, Lightroom, Microsoft Word

Certifikace v CZ:

 • Specifické poruchy chování a ADHD
 • Jak se žáky nastavit třídní pravidla, aby opravdu fungovala
 • Ready2Help - První pomoc
 • První pomoc u dětí
 • Plavecký kurz, Lyžařský kurz, Sportovně turistický kurz
 • Základy Office365
 • Vnitřní směrnice pro hospodaření FKSP
 • Pedagogická intervence po novele inklusivní vyhlášky
 • Tvůrce ŠVP a jeho aktuality
 • Funkční studium pro ředitele škol a ŠZ

Jakým směrem plánuje paní ředitelka ubírat školku do roku 2026:                                    Označení zeleně splněno červeně zatím nesplněno

 • Zabezpečení školky
 • Zabezpečení GDPR
 • Nové webové stránky
 • Snížit náklady na tisk 
 • Přidání možností komunikace s rodiči, zlepšení interakce
 • Rekonstrukce personálních místností 
 • Rekonstrukce toalet a koupelen na dvou třídách 
 • Rekonstrukce vnější kanalizace
 • Úprava herních prvků a zahrady
 • Online omluvenka dětí
 • Online Třídnice 
 • Zahájení spoluprací na projektech Recyklohraní, Ekoškola, ACAMH
 • Zahájení třídění odpadu a elektroodpadu
 • Zahájení online výuky pro dlouhodobě nemocné 
 • Elektronizace učeben, nákup projektoru 
 • Přidané interaktivní činnosti do výuky 
 • Posílení individuálního přístupu k dětem 
 • Možnost pravidelných konzultací učitelů s rodiči 
 • Nákup moderních didaktických a učebních pomůcek
 • Pořízení rozlišovacích prvků pro děti (kšiltovky, zimní čepice, batůžky, trička)
 • Nákupy dárků pro děti pro osobní potřebu (plyšáky, kasičky, lahve, pastelky) 
 • Modernizace výuky předškolního vzdělávání
 • Vytvoření nového školního vzdělávacího programu
 • Zahájení úprav a rekonstrukce tříd
 • Zahájení rekonstrukce koupelen na zbylých třídách
 • Zapojení polytechnického vzdělávání do výuky
 • Získání statusu EKOŠKOLY
 • Zlepšení hospodaření s využitelnými zdroji 
 • Zapojení rodičů do chodu mateřské školy 
 • Zvýšit vnímání a povědomí dětí o přírodě a vše s ní spojené
 • Více spojovat teoretickou a praktickou část výuky 
 • Vybudování nového dětského hřiště 

Jste rodič z naší MŠ? 

Napište paní ředitelce v aplikaci LYFLE.

Chcete si rezervovat schůzku?

telefonickou konzultaci nebo osobní setkání podle harmonogramu paní ředitelky zarezervujete vstupem do kalendáře.

Nezáleží Vám na čase, kdy Vám paní ředitelka zavolá? Zanechte nám Vaše telefonní číslo a paní ředitelka se Vám ozve hned, jak to bude možné. 

*Podmínky souhlasu se zpracováním osobních údajů naleznete ZDE.

Obchodní nabídky:

Dle zákona č. 480/2004 Sb. a dle zákona č. 374/2021 Sb.

dále Vás upozorňujeme, že pokud dojde z Vaší strany k zasílání e-mailů nebo vytěžování telefonních kontaktů obchodními nabídkami bez souhlasu naší příspěvkové organizace Mateřská škola Veltrusy (skolkaveltrusy.cz). Budeme nuceni Vaše konání oznámit policii ČR a budeme po Vás nárokovat náhradu škod způsobenou nutnými zásahy servisních požadavků a na čištění našich emailových serverů, včetně nárokování mezd, nákladů spojenými se službami naší právní pojišťovny a všech soudních nákladů.

Kontaktní údaje mateřské školy slouží primárně k účelům zajištění provozu a komunikaci s rodiči a budoucími rodiči. Žádost o udělení souhlasu k zasílání obchodních nabídek