Ředitelka kontakt

Obchodní nabídky:

Dle zákona č. 480/2004 Sb. a dle zákona č. 374/2021 Sb.

dále Vás upozorňujeme, že pokud dojde z Vaší strany k zasílání e-mailů nebo vytěžování telefonních kontaktů obchodními nabídkami bez souhlasu naší příspěvkové organizace Mateřská škola Veltrusy (skolkaveltrusy.cz). Budeme nuceni Vaše konání oznámit policii ČR a budeme po Vás nárokovat náhradu škod způsobenou nutnými zásahy servisních požadavků a na čištění našich emailových serverů, včetně nárokování mezd, nákladů spojenými se službami naší právní pojišťovny a všech soudních nákladů.

Kontaktní údaje mateřské školy slouží primárně k účelům zajištění provozu a komunikaci s rodiči a budoucími rodiči. Žádost o udělení souhlasu k zasílání obchodních nabídek

 

Domluvte si schůzku podle harmonogramu paní ředitelky

Mimo úřední dny je paní ředitelka u dětí jako učitelka, případně má jiné pracovní povinnosti, v tyto dny využijte tedy primárně OnlineChat, rezervaci podle harmonogramu, nebo kontaktní formulář.

Děkujeme za pochopení

Ředitelka : +420 602 753 992 (Úřední dny středa a každé sudé pondělí od 9:30 do 17:00 hod.)

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ NA PANÍ ŘEDITELKU

*Podmínky souhlasu se zpracováním osobních údajů naleznete ZDE.

Kateřina Jeníková

Paní ředitelka vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku na VOŠ a SOPŠ a gymnázium Evropská (Praha), po škole pracovala jako pedagog a asistent pedagoga pro děti s poruchou autistického spektra a aspergerovým syndromem v základní škole Na Balabence (Praha), dalším jejím pracovištěm byla EKOŠKOLKA Nad Parkem (Praha - Zbraslav), od listopadu roku 2020 je naší ředitelkou. 

Certifikace v AJ:

 • CATC - Autistic Social Traits
 • Children & Sleep
 • Screen Time & Mental Health
 • WordPress, Lightroom, Microsoft Word

Certifikace v CZ:

 • Specifické poruchy chování a ADHD
 • Jak se žáky nastavit třídní pravidla, aby opravdu fungovala
 • Ready2Help - První pomoc
 • První pomoc u dětí
 • Plavecký kurz, Lyžařský kurz, Sportovně turistický kurz
 • Základy Office365
 • Vnitřní směrnice pro hospodaření FKSP
 • Pedagogická intervence po novele inklusivní vyhlášky
 • Tvůrce ŠVP a jeho aktuality
 • Funkční studium pro ředitele škol a ŠZ

Jakým směrem plánuje paní ředitelka ubírat školku do roku 2026:                                    Označení zeleně splněno červeně zatím nesplněno

 • Zabezpečení školky
 • Zabezpečení GDPR
 • Nové webové stránky
 • Snížit náklady na tisk 
 • Přidání možností komunikace s rodiči, zlepšení interakce
 • Rekonstrukce personálních místností 
 • Rekonstrukce toalet a koupelen na dvou třídách 
 • Rekonstrukce vnější kanalizace
 • Úprava herních prvků a zahrady
 • Online omluvenka dětí
 • Online Třídnice 
 • Zahájení spoluprací na projektech Recyklohraní, Ekoškola, ACAMH
 • Zahájení třídění odpadu a elektroodpadu
 • Zahájení online výuky pro dlouhodobě nemocné 
 • Elektronizace učeben, nákup projektoru 
 • Přidané interaktivní činnosti do výuky 
 • Posílení individuálního přístupu k dětem 
 • Možnost pravidelných konzultací učitelů s rodiči 
 • Nákup moderních didaktických a učebních pomůcek
 • Pořízení rozlišovacích prvků pro děti (kšiltovky, zimní čepice, batůžky, trička)
 • Nákupy dárků pro děti pro osobní potřebu (plyšáky, kasičky, lahve, pastelky) 
 • Modernizace výuky předškolního vzdělávání
 • Vytvoření nového školního vzdělávacího programu
 • Zahájení úprav a rekonstrukce tříd
 • Zahájení rekonstrukce koupelen na zbylých třídách
 • Zapojení polytechnického vzdělávání do výuky
 • Získání statusu EKOŠKOLY
 • Zlepšení hospodaření s využitelnými zdroji 
 • Zapojení rodičů do chodu mateřské školy 
 • Zvýšit vnímání a povědomí dětí o přírodě a vše s ní spojené
 • Více spojovat teoretickou a praktickou část výuky 
 • Vybudování nového dětského hřiště