Zápis do ZŠ 2023/2024

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 se koná ve středu 19. dubna 2023 od 13.30 do 18 hodin v budově ZŠ Veltrusy.
K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a starší, které dosud školu nenavštěvují.

Zápis je povinný i pro děti, které mají odloženou školní docházku z loňského školního roku.
Rovněž je zápis povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní docházky. 

Vezměte si s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Bližší informace k organizaci a průběhu zápisu budou nejpozději 3. 3. 2023 zveřejněny na webových stránkách školy - www.skolaveltrusy.cz

Kritéria k přijetí do 1. tříd 

Kritéria k přijetí do 6. tříd