Zápis do MŠ 2021/2022


DOKUMENTY KE STAŽENÍ 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 proběhne v termínu od 3.5. 2021- 14.5.2021

Zápis do mateřské školy bude probíhat bez osobní účasti dětí a zákonných zástupců, převážně elektronickou formou.

Dokumenty, které je nutné k zápisu doložit ( veškeré dokumenty naleznete na webových stránkách školky v sekci veřejné dokumenty, nebo ZDE (EVIDENČNÍ LIST str.1, EVIDENČNÍ LIST str.2PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE)  

  • Vyplněnou žádost o přijetí do mateřské školy
  • Vyplněný evidenční list str. 1, včetně potvrzení dětského lékaře (str. 2 evidenčního listu) - toto potvrzení nemusí dokládat děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné tzn. děti, které ke dni 31.8.2021 dovrší 5 let.
  • Kopii rodného listu dítěte
  • Kopii občanského průkazu zákonného zástupce dítěte

DOKUMENTY DORUČTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 3.5 2021 DO 14.5.2021

  • Osobně po předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle +420 602 753 992
  • Doporučeným zasláním na adresu mateřské školy: Mateřská škola Veltrusy okres Mělník, U Školy 567, Veltrusy 277 46
  • Zasláním do datové schránky školy na adresu: a5vk3vc
  • E- mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

PO OBDRŽENÍ VŠECH ŽÁDOSTÍ BUDE VŠEM ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM ZASLÁNO EVIDENČNÍ ČÍSLO, POD KTERÝM BUDE DÍTĚ EVIDOVÁNO.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ VYDÁ ŘEDITELKA ŠKOLY DO 30 DNÍ OD UKONČENÍ ZÁPISU.

VÝSLEDKY ZÁPISU BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY, ÚŘEDNÍ DESCE MĚSTA VELTRUSY A ZASLÁNY DOPORUČENOU POŠTOU NA ADRESU ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ.