Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VELTRUSY, OKRES MĚLNÍK BUDE V LETOŠNÍM ROCE PROBÍHAT DVOUFÁZOVĚ:

1. elektronický předzápis spojený s vyplněním potřebné dokumentace

2. samotný zápis spojený s odevzdáním potřebné dokumentace 10.5.2023 od 13:00 do 17:00 hodin na třídě Berušek. 


Jak na to? 

1. Vyplňte Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v elektronické podobě na webové stránce: https://predzapis.lyfle.com/

(po jejím odesláním Vám do e-mailové schránky přijde aktivační přístup do aplikace LYFLE, kde budete moci sledovat stav a změny své přihlášky)

2. Vyplňte evidenční list dítěte, potvrzení dětského lékaře – toto potvrzení nemusí dokládat děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné tzn. děti, které ke dni 31.8.2023 dovrší 5 let.

3. Přiložte kopii rodného listu dítěte a kopii občanského průkazu zákonného zástupce dítěte.

4. Dokumenty zkompletujte (žádost vyplněnou v elektronické podobě si vytiskněte, přidejte vyplněné potvrzení dětského lékaře, evidenční list dítěte,  kopii OP a rodného listu dítěte)

5.  Vyberte si způsob doručení dokumentů do MŠ: 

  • OSOBNĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V TERMÍNU ŘÁDNÉHO ZÁPISU 10.5.2023 OD 13:00 DO 17:00 HODIN.
  • e-mailem s elektronickým podpisem na e-mail : reditelka@skolkaveltrusy.cz
  • poštou nejdéle do 9.5.2023 na adresu: U Školy 567 Veltrusy 277 46
  • datovou schránkou- ID schránky MŠ: a5vk3vc


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ VYDÁ ŘEDITELKA ŠKOLY DO 30 DNÍ OD UKONČENÍ ZÁPISU. VÝSLEDKY ZÁPISU BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY, ÚŘEDNÍ DESCE MĚSTA VELTRUSY A ZASLÁNY DOPORUČENOU POŠTOU NA ADRESU ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ.

Evidenční list dítěte 

Vyjádření lékaře

Kritéria pro přijetí 

Vyhlášení zápisu 2023/2024 

Kritéria k přijetí do MŠ 

Mateřská škola Veltrusy, okres Mělník Směrnice o kritériích pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Veltrusy, okres Mělník

Podle § 34, odst. 3,4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovuji následující kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Veltrusy, okres Mělník v případě většího zájmu, než je stanovená kapacita:

1, Dítě s trvalým pobytem ve Veltrusech

2. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné

3. Věk dítěte (řazeno od nejstaršího)

4. Děti z jiných obcí (řazeno od nejstaršího)

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka školy posuzovat důležitosti jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí, Přednost mají děti s celodenní docházkou.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí podání žádosti.

Do MŠ se přijímají děti k datu 1. září a od 3 let věku, pouze v případě nenaplněné kapacity je možné přijmout dítě během školního roku, nebo mladší tří let.