Otevření MŠ pro předškoláky a děti rodičů pracujících ve vybraných státních institucích 

Provozní doba MŠ bude od 12.04.2021 zkrácena od 7:00 do 16:00 hod. 

Dle pokynů vlády se MŠ otevírá od 12.4.2021 pro žáky povinného předškolního vzdělávání za těchto podmínek:

 • Na třídě maximálně 15 dětí - Kuřátka na třídě Berušek a Žabiček (seznam dětí ZDE), Motýlci na své třídě.
 • Sáčky s oblečením dětí naleznete na třídách dle rozdělení dětí. 
 • Zákaz vstupu do areálu MŠ bez ochrany dýchacích cest (dospělí - respirátor, dítě - rouška do výsledku testu). Dítě není povinno mít ve třídě roušku.
 • Dítě doprovází pouze jeden zákonný zástupce (bez sourozenců). Pokud přijde jiný doprovod, než zákonný zástupce, odevzdá na samotestovacím místě čestné prohlášení (ke stažení ZDE).
 • Samotestovací místo se nachází u vchodu Žabiček/Kuřátek.
 • Děti testují zákonní zástupci za dohledu pedagogického pracovníka.
 • Na výsledek testu čeká zákonný zástupce s dítětem na zahradě své třídy, kam dítě po dobu rozdělení třídy dochází (viz.seznam dětí). Doba testování je cca 20 minut.
 • Testování proběhne 2x týdně antigenními testy. Pokud dítě nepodstoupí test, nebude přijato do MŠ
 • Zákonný zástupce může přinést potvrzení negativního PCR testu starého max. 48 hodin. Jestliže dítě prodělalo covid-19, nepodstupuje test po dobu 90 dní od prodělané nemoci (prokázáno lékařskou zprávou).
 • Dítě, které nebude chodit do MŠ musí být řádně omluveno na třídě dle rozdělení do 7:30 daného dne. 
 • Děti, které se neúčastní prezenční výuky, budou i nadále dostávat materiály na své e-mailové adresy. 

Čestné prohlášení