Odvolání souhlasu

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já.........................................................................................
trvale bytem....................................................................................... nar.......................................................................................

tímto odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a žádám, aby Mateřská škola Veltrusy, okres Mělník, se sídlem U Školy 567, 277 46 Veltrusy, jakožto správce osobních údajů, dále nezpracovávala mé osobní údaje a aby tyto osobní údaje Mateřská škola Veltrusy, okres Mělník nenávratně vymazala (či jinak odstranila) ze všech jejích databází.

V....................................dne.............................................

__________________

podpis